WebSeite uber Praktikum Zwickau 2010

Leonardo da Vinci

Wir machen in Zwickau unser 4-wöchiges Berufspraktikum. Wir sind 20 Schüler und besuchen die dritte Klasse einer Fachoberschule in Ostrowiec Swietokrzyski. Wir lernen Elektronik, Mechatronik, Teleinformatik und Informatik. Unser Praktikum hat zum Ziel Berufsfähigkeiten zu entwickeln. Während des Auslandspraktikums erweitern wir sachliche Kenntnisse und erwerben Fähigkeiten auf dem Gebiet der Arbeitstechnik und organisierung. Wir sammeln neue Erfahrungen und werden mit Normen, Vorschriften und Verfahren in EU-Ländern vertraut gemacht Das Auslandspraktikum ermöglicht uns den Vergleich unserer Fähigkeiten mit Anforderungen der deutschen Arbeitgeber. Unsere Kompetenzen, Toleranz und unser Unternehmungsgeist werden entwickelt, weil wir unsere Aufgaben in einem internationalen Team realisieren können. Das Praktikum führt auch zu unserer persönlichen Entwicklung. Dank dem Praktikum verbessern wir unsere Deutschkenntnisse und lernen Kultur Deutschlands kennen. Wir entwickeln unsere praktischen Fähigkeiten im Bereich der Elektronik\Mechatronik und Informatik\Teleinformatik mit Hilfe der neusten Errungenschaften der Technik. Das Praktikum findet im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Fortbildungsakademie der Wirtschaft statt. Der Praktikumstermin: 17.05.10- 11.06.10

Głównym celem projektu jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy i świadomego kierowania swoją karierą zawodową. Praktyka zawodowa jest jednym z etapów tego przygotowania. Zadania te są osiągane poprzez realizację celów szczegółowych: - poznanie nowych technologii, wymiana myśli technicznej, - podniesienie umiejętności efektywnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym w sytuacjach związanych z życiem codziennym i kontaktami zawodowymi, - zwiększenie mobilności zawodowej uczestników, przygotowanie uczestników do wejścia na europejski rynek pracy, - poznanie innej kultury, zachowań ludzkich. Potrzeby zawodowe uczestników są realizowane poprzez przydzielenie im zakresu prac do wykonania w zakładach na poszczególnych stanowiskach. Staż w Niemczech była realizowana w zakładzie szkoleniowym, który jest nowocześnie wyposażony w specjalistyczne pracownie i warsztaty, co gwarantuje wysoki poziom realizacji praktyki. Organizacja przyjmująca FAW ( Fortbildungsakademie der Wirtschaft) gGmbH, Akademie Chemnitz, Ausbildungszentrum Zwickau specjalizuje się w kształceniu zawodowym i organizowaniu staży zagranicznych. Stworzyła ona odpowiednie warunki poprzez dobór właściwych stanowisk odbywania praktyki zawodowej, co zapewniło realizacje celów projektu. Duże znaczenie przy wyborze kraju był język obcy, jakiego uczyli się beneficjenci i fakt, że to kraj sąsiadujący, gdzie potencjalnie absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć pracę. Na zakończenie praktyk odbyło się spotkanie uczestników praktyk, ich opiekunów z ramienia organizacji wysyłającej i przyjmującej, wykładowców, mentorów i kierownictwa FAW. Młodzież zaprezentowała efekty swojej czterotygodniowej pracy, m.in. strony internetowe, „pionki” wykonane za pomocą obrabiarki CNC, „komputery z recyklingu”, czyli funkcjonujące komputery w mikrofalówce, wieży stereo i odtwarzaczu wideo, układy pneumatyczno-hydrauliczne. Prezentację w języku niemieckim poprowadzili sami praktykanci. Otrzymali oni wiele słów podziękowań za tak owocną współpracę, podziwu i pochwał za sumienność, rzetelną pracę, niekłamaną chęć poznania nowoczesnych technologii i zdobycia wiedzy. Wraz z życzeniami sukcesów w pracy zawodowej uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o odbytych praktykach wraz z indywidualną oceną. Wielu z nich nawiązało osobiste kontakty oraz zaproszenia do współpracy po zakończeniu nauki i zdobyciu dyplomu technika. Po powrocie do kraju młodzież zaprezentowała jeszcze raz efekty swojej pracy swoim nauczycielom, młodszym kolegom oraz udzielili wywiadów do prasy. Dyplomem ukończenia tych praktyk są „europassy”.
Projekt i wykonanie TI-THM.