WebSeite uber Praktikum Zwickau 2010Projekt i wykonanie TI-THM.